Chống Ăn Mòn

Chống Ăn Mòn

Ngành bảo vệ và chống ăn mòn đưa ra giải pháp tổng thể về vật liệu chống ăn mòn bảo vệ kết cấu thép và bê tông trong xây mới và cải tạo. International IPS khác biệt với trên thị trường thông qua cách tiếp cận hệ thống với từng yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi hiểu môi trường, điều kiện của dự án và tuổi thọ mong đợi của dự án để đưa ra các giải pháp thích hợp.

Không những chỉ tư vấn sản phẩm, International IPS đưa ra các biện pháp, quy trình thi công, quy trình sửa chữa, cải tạo nhằm giúp Khách hàng đạt được những mong đợi từ giá trị của sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp

Chia sẻ bài viết