Dự toán

Dự toán

Ngoài việc tư vấn về giải pháp kĩ thuật, International IPS hỗ trợ khách hàng dự toán các chi phí chống thấm, chống ăn mòn và xử lý khe có dãn, nhằm giúp khách hàng có nhìn nhận tổng thể về chi phí trong quá trình quyết định đầu tư và lựa chọn giải pháp kĩ thuật tương ứng. Việc lập dự toán giá ban đầu có ý nghĩa quan trọng nhằm tính đúng và tính đủ chi phí, từ đó đảm bảo chất lượng thi công không bị cắt giảm dưới áp lực chi phí dự toán không đầy đủ.

Chia sẻ bài viết