Tin tức & Dự án

Nhà Máy Nhiệt Điện Nghi Sơn 2

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 là nhà máy nhiệt điện than 1.330MW dự kiến xây dựng bên cạnh nhà máy điện Nghi Sơn 1 hiện có 600MW đặt tại tỉnh Thanh Hóa của miền Bắc Việt Nam. Nhà máy điện mới sẽ được xây dựng, sở hữu và [...]

Xem thêm...

The Shard London

The Shard là tòa nhà cao nhất châu Âu và đó là tòa nhà cao nhất ở London. Tháp cao 310 mét và có 72 tầng, cộng thêm 15 tầng nữa có lắp đặt hệ thống sưởi. Ngoài hai tòa quan sát, tòa nhà chọc trời có 26 tầng [...]

Xem thêm...