Giải pháp

Chống Thấm

Các dòng giải pháp của IPS 1. Màng định hình sẵn Với dòng sản phẩm dạng màng định hình sẵn, GCP tập trung vào việc phát triển các sản phẩm phù hợp với kết cấu ngầm và mặt đất, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của các kỹ sư [...]

Xem thêm...

Chống Ăn Mòn

Ngành bảo vệ và chống ăn mòn đưa ra giải pháp tổng thể về vật liệu chống ăn mòn bảo vệ kết cấu thép và bê tông trong xây mới và cải tạo. International IPS khác biệt với trên thị trường thông qua cách tiếp cận hệ thống với [...]

Xem thêm...

Khe Co Giãn

Sự dịch chuyển của kết cấu do tác động của thay đổi nhiệt, gió, quá trình con ngót vật liệu, động đất, là yếu tố thiết yếu cần được tính toán trong quá trình thiết kế. Khi đó, xuất hiện nhu cầu thiết kế và lắp đặt các khe [...]

Xem thêm...