Giải pháp

Chống Ăn Mòn

Ngành bảo vệ và chống ăn mòn đưa ra giải pháp tổng thể về vật liệu chống ăn mòn bảo vệ kết cấu thép và bê tông trong xây mới và cải tạo. International IPS khác biệt với trên thị trường thông qua cách tiếp cận hệ thống với [...]

Xem thêm...

Chống Thấm

Tất cả các giải pháp chống thấm đương đại đều bắt nguồn từ GCP. Là đại diện chính thức tại Việt Nam của GCP, IPS chuyển giao các giải pháp chính xác và tỉ mỉ cho các nhà thầu chống thấm. Đội ngũ của chúng tôi được đào tạo [...]

Xem thêm...

Khe Co Dãn

Sự dịch chuyển của kết cấu do tác động của thay đổi nhiệt, gió, quá trình con ngót vật liệu, động đất, là yếu tố thiết yếu cần được tính toán trong quá trình thiết kế. Khi đó, xuất hiện nhu cầu thiết kế và lắp đặt các khe [...]

Xem thêm...