The Nexus

The Nexus

Cung cấp chống thấm chất lượng cao cho kết cấu thượng tầng.
Chống thấm khu vực ẩm ướt bằng Betec Seal SC.
Chống thấm cho mái lộ thiên bằng polyurethane một thành phần tính năng cao, có thể đi lại được.
Chống thấm cho bể xử lý bằng polyurea hydrid đóng rắn nhanh, hiệu suất cao, mang lại chất lượng cao cấp, kháng hóa chất, lớp phủ bảo vệ tuổi thọ cao.

Vị trí dự án: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thời gian thi công: 2022, đang thi công
Chủ đầu tư: Refico
Thiết  kế: Acons, TWOG
Loại hình dự án: Thương mại
Vị trí thi công: Chống thấm cho kết cấu thượng tầng
Loại vật liệu: Betec M5, Betec Seal SC, Silcor 575, Silcor 780

Chia sẻ bài viết