Union Square

Union Square

Quảng trường Union nối với dự án lối vào của tuyến tàu điện ngầm số 1.

Vị trí dự án: Hồ Chí Minh, Việt nam
Thời gian thi công: 2021
Chủ đầu tư: Union Square

Nhà thầu: Vina Conex
Thiết kế: Mace
Loại hình dự án: Thương mại
Loại vật liệu: FLEXATEC 1000 by VEXCOLT

Chia sẻ bài viết