Wink Hotel Đà Nẵng

Wink Hotel Đà Nẵng

Chống thấm khu vực ẩm ướt bằng sơn hai thành phần, dẻo, gốc xi măng.

Vị trí dự án: Đà Nẵng, Việt Nam
Thời gian thi công: 2022
Chủ đầu tư: Indochina Kajima
Thiết kế: Van Aelst
Loại hình dự án: Hotel
Vị trí thi công: Chống thấm cho khu vực ẩm ướt
Loại vật liệu: Betec Flex S150

Chia sẻ bài viết