Nhà Máy Nhiệt Điện Nghi Sơn 2

Nhà Máy Nhiệt Điện Nghi Sơn 2

Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 là nhà máy nhiệt điện than 1.330MW dự kiến xây dựng bên cạnh nhà máy điện Nghi Sơn 1 hiện có 600MW đặt tại tỉnh Thanh Hóa của miền Bắc Việt Nam.
Nhà máy điện mới sẽ được xây dựng, sở hữu và vận hành bởi công ty đặc biệt, Công ty TNHH Điện lực Nghi Sơn 2 (NS2PC), là một liên doanh 50:50 giữa Tập đoàn Marubeni và Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO).

Ước tính trị giá 2,79 tỷ đô la, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 sẽ bao gồm hai tổ máy phát điện chạy bằng than siêu quan trọng.

Việc xây dựng dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2018, trong khi việc vận hành đầy đủ dự kiến vào tháng 7 năm 2022.

Vị trí dự án: Thanh Hóa, Việt Nam
Thời gian thi công: Đang thi công
Chủ đầu tư: KEPCO
Loại vật liệu: Chartek 2218- Epoxy Intumescent (UL 1709), Interkote 1560 –High density cementitious fireproofing
Diện tích thi công: 860 m2

Chia sẻ bài viết